بورسیه تحصیلی
  • شرایط اخذ بورسیه تحصیلی چیست؟

  • تفاوت فاند و اسکالرشیپ چیست؟

  • امکان اخذ بورسیه تحصیلی برای چه مقاطع تحصیلی وجود دارد؟

  • آیا شرط سن برای اخذ بورس تحصیلی اهمیت دارد؟

  • آیا ارائه ی آیلتس برای اخذ بورس تحصیلی اجباری است؟