بورسیه تحصیلی در مجارستان
  • زبان تحصیل در دانشگاه های مجارستان چیست؟

  • آیا برای اخذ بورس تحصیلی مجارستان در مقطع کارشناسی نیاز به مدرک آیلتس است؟

  • آیا تحصیل بدون مدرک زبان در مجارستان امکان پذیر است؟

  • آیا کشور مجارستان برای تحصیل و ادامه زندگی کشور مناسبی است؟