تحصیل در بلاروس
  • آیا بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه های بلاروس اجازه کار در این کشور وجود دارد؟

  • آیا امکان کار در حین تحصیل برای دانشجویان کشور بلاروس میسر است؟

  • مزایای تحصیل در بلاروس به لحاظ موقعیت کاری چیست؟

  • آیا دانشگاه پزشکی بلاروس مورد تایید وزارت بهداشت ایران می باشد؟