تحصیل در دانشگاه اینسبروک اتریش
  • رشته های دانشگاه اینسبروک اغلب به چه زبانی ارائه می شوند؟

  • هزینه تحصیل در دانشگاه اینسبروک چقدر است؟

  • آیا امکان دریافت بورس تحصیلی در دانشگاه اینسبروک وجود دارد؟