تحصیل در فنلاند
  • آیا بدون مدرک زبان می توان در فنلاند تحصیل کرد؟

  • چه مدت پس از تحصیل می توان برای کاریابی در فنلاند ماند؟

  • آیا می توانم همسر و فرزندانم را هنگام تحصیل در فنلاند با خود ببرم؟

  • آیا امکان تحصیل به زبان انگلیسی در مقطع فوق لیسانس در فنلاند وجود دارد؟