تحصیل در لهستان
  • آیا در کشور لهستان امکان تحصیل به زبان انگلیسی وجود دارد؟

  • هزینه تحصیل در لهستان چقدر است؟

  • آیا در کشور لهستان موقعیت اشتغال به کار پس از تحصیل وجود دارد؟

  • آیا امکان دریافت بورس برای تحصیل درتمام مقاطع در کشور لهستان وجود دارد؟