تحصیل در مالزی
  • آیا امکان اخذ اقامت در کشور مالزی از طریق تحصیل وجود دارد؟

  • یافتن کار پس از تحصیل در کشور مالزی به چه شکل است؟

  • هزینه های زندگی در کشور مالزی چقدر است ؟

  • آیا امکان تحصیل در تمام مقاطع در کشور مالزی وجود دارد؟