تحصیل در مدارس فنلاند
  • عمده ترین تفاوت های مدارس فنلاند با سایر مدارس در چیست؟

  • آیا با تحصیل در مدارس فنلاند امکان اخذ اقامت برای والدین نیز امکان پذیر است؟

  • آیا تحصیل رایگان در مدارس فنلاند برای دانش آموزان بین المللی امکان پذیر است؟

  • متوسط هزینه های تحصیل در مدارس بین المللی فنلاند چه میزان است؟