تحصیل در هند
  • آیا برای دانشجویان بین المللی امکان کار حین تحصیل در هند وجود دارد؟

  • آیا امکان دریافت ویزای همراه در کشور هند وجود دارد؟

  • آیا امکان دریافت اقامت دائم در کشور هند پس از تحصیل وجود دارد؟

  • آیا تحصیل در کشور هند در تمام مقاطع ممکن است؟