تحصیل در پرتغال
  • زمان اقامت پس از تحصیل برای دانشجویان در پرتغال چقدر است؟

  • آیا کشور پرتغال برای خانواده دانشجویان خارجی ویزای همراه صادر می کند؟

  • حداقل مبلغ شهریه دانشگاه های دولتی پرتغال برای دانشجویان دوره لیسانس چقدر است؟

  • آیا مدارس دولتی برای افراد مقیم پرتغال رایگان است؟

  • شروع اولین ترم در مدارس پرتغال در کدام ماه سال است؟