تحصیل در پرتغال
  • زمان اقامت پس از تحصیل در پرتغال برای دانشجویان چقدر است؟

  • آیا کشور پرتغال برای خانواده دانشجویان خارجی ویزای همراه صادر می کند و شرایط ویزای همراه دانشجویی پرتغال چگونه است؟

  • هزینه تحصیل در پرتغال و حداقل مبلغ شهریه دانشگاه های دولتی پرتغال برای دانشجویان دوره لیسانس چقدر است؟

  • آیا تحصیل در مدارس پرتغال از نوع دولتی برای افراد مقیم پرتغال رایگان است؟

  • شروع اولین ترم و تحصیل در مدارس پرتغال در کدام ماه سال است؟