تحصیل در یونان
  • آیا تحصیل در دانشگاه های یونان رایگان است؟

  • آیا فرصت های اشتغال پس از تحصیل درکشور یونان وجود دارد؟

  • آیا با تحصیل در یونان می توان کارت اقامت یونان و تابعیت این کشور را دریافت کرد؟

  • آیا امکان دریافت ویزای همراه در یونان وجود دارد؟