تحصیل دکتری در فنلاند
  • آیا متقاضیان تحصیل دکتری در فنلاند می توانند در طول تحصیل همراه داشته باشند؟

  • آیا دانشجویان پس از تحصیل دکتری در فنلاند می توانند اقامت این کشور را بدست آورند؟

  • طول دوره تحصیلی در مقطع دکتری در فنلاند چه قدر است؟

  • آیا دانشجویان در مقطع دکتری امکان اخذ بورسیه تحصیلی دارند؟