• آیا امکان تحصیل رایگان در اتریش در رشته ی پزشکی وجود دارد؟

  • آیا مدرک زبان برای تحصیل در رشته ی پزشکی در اتریش نیاز است؟

  • شانس پیدا کردن کار پس از تحصیل در اتریش چقدر است؟

  • آیا کشور اتریش برای رشته ی پزشکی آزمون ورودی دارد؟

  • آیا کشور اتریش دانشگاه پزشکی معتبر دارد؟