• زبان تحصیل در دانشگاه های پزشکی قبرس چیست؟

  • آیا می توان با تحصیل در قبرس اقامت این کشور را به دست آورد؟

  • متوسط هزینه های زندگی برای تحصیل در رشته پزشکی در قبرس چقدر است؟

  • آیا کشور قبرس به لحاظ تحصیل در رشته پزشکی مقرون به صرفه است؟