• آیا تحصیل در مجارستان رایگان است؟

  • برای ورود به رشته های پزشکی آزمون سراسری وجود دارد؟

  • آیا امکان دریافت بورسیه تحصیلی برای دانشجویان رشته های پزشکی وجود دارد ؟

  • دانشجو می تواند هنگام تحصیل در مجارستان مشغول به کار تمام وقت باشد؟

  • آیا زبان تحصیل در مجارستان فقط مجاری است؟