پزشکی در یونان
  • آیا شرایط دریافت کار پس از تحصیل در یونان مناسب است؟

  • هزینه تحصیل پزشکی در دانشگاه های خصوصی یونان چقدر می باشد؟

  • حداقل نمره آیلتس جهت تحصیل پزشکی در دانشگاه های یونان چند است؟

  • طول دوره تحصیل داروسازی در یونان چقدر است؟