تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند
  • آیا امکان تحصیل به زبان انگلیسی در رشته های پزشکی در فنلاند وجود دارد؟

  • آیا برای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند باید مدرک زبان ارائه کرد؟

  • آیا رشته ی پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند آزمون ورودی دارد؟

  • هزینه ی تحصیل در رشته پزشکی و دندانپزشکی در فنلاند چقدر است؟

  • آیا دانشجویان پزشکی در فنلاند در طول تحصیل خود اجازه ی کار دارند؟