تحصیل کارشناسی ارشد در فنلاند
  • آیا تحصیل در فنلاند رایگان است؟

  • هزینه های تحصیل در فنلاند چه مقدار است؟

  • آیا کشور فنلاند اجازه تحصیل به زبان انگلیسی می دهد؟

  • آیا از طریق تحصیل در فنلاند می توان اقامت گرفت ؟

  • سطح زبان برای تحصیل به زبان انگلیسی در فنلاند چقدر است؟