در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه برایتون، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه برایتون را مطالعه نمایید.

دانشگاه Brighton از جمله دانشگاه هایی می باشد که ارزش را در راس فعالیت خود قرار داده است و از چهار رکن فراگیری، خلاقیت، پایداری و مشارکت پیروی می کند. دانشجویان این دانشگاه بخشی از یک فعالیت پویا و خلاق می باشند و آینده بسیار روشنی در انتظار آن ها می باشد.

رنکینگ جهانی دانشگاه برایتون ۷۳۶ و رتبه این دانشگاه در انگلستان ۶۴ است.

کارشناسی (Bachelor)

۳D Design and Craft BA(Hons)

۳D Design and Craft MDes

ACCA Professional Accountancy ACCA PROF

Accounting and Finance BSc(Hons)

Acute Clinical Practice (Acute Care) GradCert

Acute Clinical Practice BSc(Hons) top-up degree

Acute Clinical Practice (Burn and Reconstructive Surgery) GradCert

Acute Clinical Practice (Cancer Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Cardiac Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Child Health) GradCert

Acute Clinical Practice (Emergency Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Intensive Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Neonatal Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Ophthalmic Care) GradCert

Acute Clinical Practice (Renal Care) GradCert

Advanced French Certificate

Advanced German Cert

Advanced Spanish Cert

Aeronautical Engineering BEng(Hons)

Aeronautical Engineering BEng(Hons) (with integrated foundation year)

Aeronautical Engineering BSc(Hons) top-up degree

Aeronautical Engineering MEng

Agriculture foundation degree (partner college)

Animal Behaviour and Welfare BSc(Hons) top-up degree (partner college)

Animal Science foundation degree (partner college)

Applied Psychology and Criminology BA(Hons)

Applied Psychology and Sociology BA(Hons)

Applied Psychology BSc(Hons)

Approved Mental Health Practice PGDip

Arboriculture foundation degree (partner college)

Architectural Technology BSc(Hons)

Architecture BA(Hons)

Architecture Post Part 2 Professional Experience

Architecture Professional Practice Pre-Diploma

Architecture RIBA Part 2 MArch

Architecture RIBA Part 3 PGDip

Art and Design BA(Hons) top-up degree (partner college)

Art and Design (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Arts and Cultural Research MRes (PGCert PGDip)

Arts and Design by Independent Project MA

Autism PGCert

Automotive Engineering BEng(Hons)

Automotive Engineering BEng(Hons) (with integrated foundation year)

Automotive Engineering BSc(Hons) top-up degree

Automotive Engineering MEng

Aviation Operations Management BSc(Hons) top-up (partner college)

Aviation Operations Management foundation degree (partner college)

Biological Sciences BSc(Hons)

Biological Sciences foundation degree (partner college)

Biomedical Science BSc(Hons)

Bioscience MRes

Broadcast Media BA(Hons) top-up-degree

Building Surveying BSc(Hons)

Business BSc(Hons)

Business BSc(Hons) top-up degree

Business Computer Systems BSc(Hons)

Business Computer Systems MComp

Business foundation degree (partner college)

Business Information Systems BA(Hons)

Business Management BSc(Hons)

Business Management with Economics BSc(Hons)

Business Management with Finance BSc(Hons)

Business Management with Human Resource Management BSc(Hons)

Business Management with Marketing BSc(Hons)

Business with Economics BSc(Hons)

Business with Finance BSc(Hons)

Business with Human Resource Management BSc(Hons)

Business with Marketing BSc(Hons)

Change Management PGCert

Chartered Manager Degree Apprenticeship

Chemistry BSc(Hons)

Chemistry MChem

Chemistry MRes (PGCert PGDip)

Civil Engineering BEng(Hons)

Civil Engineering MEng

Civil Engineering with Construction Management BEng(Hons)

Civil Engineering with Construction Management MEng

Civil Engineering (with integrated foundation year) BEng(Hons)

Civil with Environmental Engineering BEng(Hons)

Civil with Environmental Engineering MEng

Clinical Research MRes (PGCert PGDip)

Community Psychology MA

Community Specialist Practice BSc(Hons)

Complementary Healthcare foundation degree (partner college)

Computer Science BSc(Hons)

Computer Science (Games) BSc(Hons)

Computer Science MComp

Construction Management BSc(Hons)

Countryside Management foundation degree (partner college)

Creative Metalworking foundation degree (partner college)

Creative Music Production BA(Hons) top-up degree (partner college)

Creative Music Production foundation degree (partner college)

Criminology and Sociology BA(Hons)

Criminology BA(Hons)

Critical History BA(Hons)

Dance (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Designer Maker BA(Hons) (partner college)

Diabetes in Primary Care PGCert

Digital Film BA(Hons)

Digital Games Production BSc(Hons)

Digital Media BSc(Hons)

Digital Media Design BA(Hons) top-up degree (partner college)

Digital Media Design foundation degree (partner college)

Digital Media Development BSc(Hons)

Digital Music and Sound Arts BA(Hons)

Diploma in Professional Studies in Accounting (ACCA)

Early Childhood Education and Care BA(Hons)

Early Childhood Practice BA(Hons)

Early Years Care and Education foundation degree (partner college)

Early Years Initial Teacher Training

Earth and Ocean Science BSc(Hons)

Ecology BSc(Hons)

Ecology MRes (PGCert PGDip)

Economics BSc(Hons)

Education BA(Hons)

Electrical and Electronic Engineering BEng(Hons)

Electrical and Electronic Engineering BEng(Hons) (with integrated foundation year)

Electrical and Electronic Engineering MEng

Electronic and Computer Engineering BEng(Hons)

Electronic and Computer Engineering BEng(Hons) (with integrated foundation year)

Electronic and Computer Engineering MEng

Electronic Engineering BSc(Hons) top-up degree

Engineering integrated foundation year

English for Academic Study

English for Academic Study

English Language and Creative Writing BA(Hons)

English Language and English Literature BA(Hons)

English Language and Linguistics BA(Hons)

English Language and Media BA(Hons)

English Language BA(Hons)

English Literature and Creative Writing BA(Hons)

English Literature and Linguistics BA(Hons)

English Literature BA(Hons)

English (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Environment and Media Studies BA(Hons)

Environmental Sciences BSc(Hons)

Equine Dentistry foundation degree (partner college)

Equine Sports Coaching foundation diploma (partner college)

Equine Sports Performance BSc(Hons) (partner college)

Equine Studies foundation degree (partner college)

Euro BA in International Hospitality Management

European Computing/DEST Informatique BSc(Hons)

European MSc in Occupational Therapy

Event and Tourism Management foundation degree (partner college)

Evidence Informed Practice PGCE

Extended Masters

Fashion and Dress History BA(Hons)

Fashion Communication with Business Studies BA(Hons)

Fashion with Business Studies BA(Hons)

Film and Screen Studies BA(Hons)

Film Production BA(Hons) top-up degree (partner college)

Finance and Investment BSc(Hons)

Fine Art Painting BA(Hons)

Fine Art Practice BA(Hons) (partner college)

Fine Art Sculpture BA(Hons)

Fine Art: Critical Practice BA(Hons)

Fine Art: Printmaking BA(Hons)

Food and Culinary Arts BA(Hons) top-up degree (partner college)

Food and Culinary Arts foundation degree (partner college)

Forestry and Woodland Management foundation degree (partner college)

Further Education and Training PGCE (Cert CertEd PROFGCE)

Further Education and Training PGCE/Cert-Ed (partner college)

General Management (Full-time) MBA (PGCert PGDip)

General Management (Part-time) MBA (PGCert PGDip)

General Pharmacy Practice PGDip (PGCert)

Geographical Information Systems and Environmental Management MSc (PGDip)

Geography BA(Hons)

Geography BSc(Hons)

Geography MGeog

Geography (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Geography with Geoinformatics BSc(Hons)

Geology BSc(Hons)

Geology MGeol

Globalisation: History, Politics, Culture BA(Hons)

Graphic Design BA(Hons)

Graphic Design for Digital Media BA(Hons)

Health and Social Care Practice foundation degree

Health MSc (PGCert PGDip)

Health Studies BSc(Hons) top-up degree

Highway Engineering Management MSc

History of Art and Design BA(Hons)

History, Literature and Culture BA(Hons)

Hospitality and Event Management foundation degree (partner college)

Hospitality and Tourism Management foundation degree (partner college)

Human Resource Management PGDip

Human Resource Management PGDip (Partner College)

Humanistic Psychotherapeutic Counselling PGDip

Humanities BA(Hons)

Humanities: War, Conflict and Modernity BA(Hons)

Illustration BA(Hons)

Illustration for Screen Arts BA(Hons)

Interior Architecture BA(Hons)

Interior Design BA(Hons) top-up degree

Interior Design Diploma

Interior Design foundation degree

Intermediate French Cert

Intermediate German Cert

Intermediate Spanish Cert

International Business BSc(Hons)

International Event Management BA(Hons)

International Event Management BA(Hons) top-up degree

International Hospitality Management BA(Hons)

International Hospitality Management BA(Hons) top-up degree

International Management MBA (PGCert PGDip)

International Tourism Management BA(Hons)

International Tourism Management BA(Hons) top-up degree

Internet Software Development FdSc (partner college)

Journalism BA(Hons)

Knowledge and Innovation Management MBA (PGCert PGDip)

Law CPE PGDip

Law LLB(Hons)

Law with Business LLB(Hons)

Law with Criminology LLB(Hons)

Leadership MBA (PGCert PGDip)

Linguistics BA(Hons)

Making of Histories PGCert

Making of Histories PGDip

Management GradCert

Management, Practice and Law in Architecture PGDip

Marketing BSc(Hons)

Marketing Management BSc(Hons)

Masters in Public Administration MPA (PGCert PGDip)

Mathematics BSc(Hons)

Mathematics (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Mathematics with Business BSc(Hons)

Mathematics with Economics BSc(Hons)

Mathematics with Finance BSc(Hons)

Mechanical and Manufacturing Engineering BSc(Hons) top-up degree

Mechanical Engineering BEng(Hons)

Mechanical Engineering BEng(Hons) (with integrated foundation year)

Mechanical Engineering MEng

Media and English Literature BA(Hons)

Media Studies BA(Hons)

Media, Industry and Innovation BA(Hons)

Medical Education PGCert

Medical Research MRes (PGCert)

Medicine BM BS

Midwifery (3 years) BSc(Hons)

Modern Foreign Languages (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Moving Image BA(Hons)

Multimedia Broadcast Journalism BA(Hons)

Music and Sound Production FdA (partner college)

Music Production and Creative Recording BA(Hons) top-up (partner college)

Music Production and Creative Recording foundation degree (partner college)

Non-Medical Prescribing for Pharmacists

Nurse Practitioner BSc(Hons) top-up degree

Nursing (Adult) BSc(Hons)

Nursing (Child) BSc(Hons)

Nursing (Mental Health) BSc(Hons)

Occupational Therapy BSc(Hons)

Outdoor Adventurous Activities foundation degree (partner college)

Outdoor Adventurous Facilitation BA(Hons) top-up degree (partner college)

Paramedic Practice BSc(Hons)

Person-centred Counselling BSc(Hons) top-up degree (partner college)

Person-centred Counselling foundation degree (partner college)

Pharmaceutical and Biomedical Sciences MRes (PGCert PGDip)

Pharmaceutical and Chemical Sciences BSc(Hons)

Pharmacy MPharm

Pharmacy (OSPAP) PGDip

Philosophy, Politics and Ethics BA(Hons)

Philosophy, Politics, Art BA(Hons)

Photography BA(Hons)

Photography foundation degree (partner college)

Physical Education BA(Hons)

Physical Education BA(Hons) with QTS

Physical Education (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Physical Geography and Geology BSc(Hons)

Physician Associate Studies PGDip

Physiotherapy BSc(Hons)

Physiotherapy MSc (PGCert PGDip)

Physiotherapy with Independent Prescribing MSc (PGCert PGDip)

Podiatry BSc(Hons)

Politics BA(Hons)

Prescribing (GradCert PGCert)

Primary Education (3–۷ years) BA(Hons) with QTS

Primary Education (3-7 years) PGCE (PROFGCE)

Primary Education (5–۱۱ years) BA(Hons) with QTS

Primary Education PGCE (PROFGCE)

Primary English Education BA(Hons) with QTS

Primary Mathematics Education BA(Hons) with QTS

Primary Mathematics Specialist Teacher PGCert

Product Design Technology with Professional Experience BSc(Hons)

Product Design with Professional Experience BSc(Hons)

Professional Development in Business BSc(Hons)

Professional Practice BSc(Hons) top-up degree

Professional Social Work Practice PGCert

Professional Social Work Practice PGDip

Professional Studies in Learning and Development BA(Hons)

Project Management for Construction BSc(Hons)

Psychodynamic Psychotherapeutic Counselling PGDip

Public and Emergency Services Management foundation degree (partner college)

Public Health BSc(Hons)

Public Service Management MBA (PGCert PGDip)

Religious Studies (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Retail Management BA(Hons)

Retail Management BA(Hons) top-up degree

Retail Marketing BA(Hons)

Retail Marketing BA(Hons) top-up degree

School Direct Tuition and School Direct Salaried

(Secondary) Biology PGCE PROFGCE

(Secondary) Chemistry PGCE PROFGCE

Secondary Mathematics Education BA(Hons) with QTS

(Secondary) Physics PGCE PROFGCE

(Secondary) Physics with Mathematics PGCE (PROFGCE)

Simulation in Clinical Practice PGCert

Social Marketing PGCert

Social Policy and Practice BSc(Hons)

Social Science BA(Hons)

Social Science MRes (PGCert)

Social Work BSc(Hons)

Sociology BA(Hons)

Software Engineering BSc(Hons)

Software Engineering MComp

Specialist Community Public Health Nursing BSc(Hons)

Specific Learning Difficulties (Dyslexia) PGCert

Sport and Exercise Science BSc(Hons)

Sport and Fitness BSc(Hons) top-up degree

Sport Business Management BSc(Hons)

Sport Coaching and Development BA(Hons) top-up degree

Sport Coaching and Development foundation degree (partner college)

Sport Coaching BSc(Hons)

Sport Journalism BA(Hons)

Sport Studies BA(Hons)

Sports Product Design with Professional Experience BSc(Hons)

Subject Knowledge Enhancement for teacher training

Summer Pre-sessional

Summer Pre-sessional

Supporting Learning 11-19 Years BA(Hons)

Supporting Learning 5-11 Years BA(Hons)

Television and Digital Media Production BA(Hons)

TESOL Diploma

Textiles with Business Studies BA(Hons)

Textiles with Business Studies MDes

Transforming Practice for Health Professionals through Education (PGCert)

Travel and Tourism Management foundation degree (partner college)

Troops to Teachers non-graduate programme

Urban Planning with Architecture BA(Hons)

Veterinary Nursing foundation degree (partner college)

Visual Arts Practice BA(Hons) top-up degree (partner college)

Visual Culture BA(Hons)

Viticulture and Oenology BSc(Hons) (partner college)

Wine Business BA(Hons) (partner college)

Wine Business BA(Hons) top-up degree (partner college)

Wine Business foundation degree and diploma (partner college)

Wine Production foundation degree and diploma (partner college)

Working with Children and Young People BA(Hons)

Youth Work BA(Hons)

کارشناسی ارشد  (Master)

Accounting (ACCA) MSc (PGCert PGDip)

Advanced Practice (Health) MSc (PGDip)

Advanced Social Work and Management MSc

Advanced Social Work MSc

Anaesthesia and Perioperative Medicine MSc, PGCert, PGDip

Applied Exercise Physiology MSc (PGCert PGDip)

Applied Sport Physiology MSc (PGCert PGDip)

Architectural and Urban Design MA (PGCert PGDip)

Arts and Design by Independent Project MA

Automotive Electronic Engineering MSc (PGCert PGDip)

Biological Sciences BSc(Hons)

Biomedical Sciences MSc (PGCert PGDip)

Blood Sciences MSc (PGCert PGDip)

By Learning Objectives MSc (PGCert PGDip)

Cardiology MSc (PGCert PGDip)

Cellular Sciences MSc (PGCert PGDip)

Civil Engineering MSc (PGCert PGDip)

Clinical Pharmacy MSc

Clinical Radiology MSc (PGCert, PGDip)

Community Psychology MA

Community Specialist Practice MSc PGDip

Computer Science MSc (PGCert PGDip)

Computing MSc (PGCert PGDip)

Construction Management MSc (PGCert PGDip)

Creative Media MA

Creative Writing MA (PGCert PGDip)

Cultural and Critical Theory MA (PGCert PGDip)

Cultural History, Memory and Identity MA (PGCert PGDip)

Data Analytics MSc (PGCert PGDip)

Dementia Studies MSc (PGCert PGDip)

Digital Media Arts MA

Digital Media Production MSc

Economics and Finance MSc (PGCert PGDIP)

Education MA

English Language MA

Environmental Assessment and Management MSc (PGCert PGDip)

Equine Studies foundation degree (partner college)

European MSc in Occupational Therapy

Finance and Accounting MSc

Finance and Banking MSc

Finance and Investment MSc (PGCert PGDip)

Finance and Risk Management MSc

Fine Art MA

General Management (Full-time) MBA (PGCert PGDip)

General Management (Part-time) MBA (PGCert PGDip)

Geographical Information Systems and Environmental Management MSc (PGDip)

Global Health MSc (PGCert PGDip)

Globalisation: Politics, Conflict and Human Rights MA (PGCert PGDip)

Health and Education MSc (PGCert PGDip)

Health and Management MSc (PGCert PGDip)

Health and Social Care Practice foundation degree

Health MSc (PGCert PGDip)

Health Promotion and Education MA (PGCert PGDip)

Health Promotion and Management MA (PGCert PGDip)

Health Promotion MA (PGCert PGDip)

Highway Engineering Management MSc

History of Design and Material Culture MA

Human Resource Management MSc (PGCert PGDip)

Human Resource Management PGDip

Human Resource Management PGDip (Partner College)

Humanistic Psychotherapeutic Counselling PGDip

Inclusive Arts Practice MA (PGCert PGDip)

Industrial Pharmaceutical Sciences MSc (PGCert PGDip)

Industrial Pharmaceutical Studies MSc (PGCert PGDip)

Infection Sciences MSc (PGCert PGDip)

Information Security MSc (PGDip PGCert)

Information Systems MSc (PGCert PGDip)

Interior Design MA (PGCert PGDip)

International Event Management MSc (PGCert PGDip)

International Health Promotion MA (PGDip)

International Hospitality Management MSc (PGCert PGDip)

International Management MSc (PGCert PGDip)

International Tourism Management MSc (PGCert PGDip)

Internet and Distributed Systems MSc (PGCert PGDip)

Internet Software Development FdSc (partner college)

Knowledge and Innovation Management MBA (PGCert PGDip)

Leadership and Commissioning MSc (PGCert PGDip)

Linguistics MA MRes

Logistics and Supply Chain Management MSc (PGCert PGDip)

Management (Entrepreneurship) MSc (PGCert PGDip)

Management (Human Resources) MSc (PGCert PGDip)

Management (Innovation) MSc (PGCert PGDip)

Management MSc (PGCert PGDip)

Management (Public Services) MSc (PGCert PGDip)

Management, Practice and Law in Architecture PGDip

Managing Change and Innovation MSc (PGCert PGDip)

Marketing (Branding and Communications) MSc (PGCert PGDip)

Marketing (Digital Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Marketing (International Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Marketing MSc (PGCert PGDip)

Marketing (Social Marketing) MSc (PGCert PGDip)

Masters in Public Administration MPA (PGCert PGDip)

Mathematics (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Medical Education PGCert

Medical Research MRes (PGCert)

Musculoskeletal Physiotherapy MSc (PGCert PGDip)

Musculoskeletal Podiatry MSc

Music and Sound Production FdA (partner college)

Occupational Therapy and Education (Post-registration) MSc (PGCert PGDip)

Occupational Therapy and Management (Post-registration) MSc (PGCert PGDip)

Occupational Therapy (Post-registration) MSc (PGCert PGDip)

Occupational Therapy (Pre-Registration) MSc (PGCert PGDip)

Paediatrics and Child Health MSc (PGCert, PGDip)

Philosophy of Language MA (PGCert PGDip)

Photography foundation degree (partner college)

Photography MA

Physical Education (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Physician Associate Studies PGDip

Physiotherapy and Education MSc (PGCert PGDip)

Physiotherapy and Management MSc (PGCert PGDip)

Physiotherapy MSc (PGCert PGDip)

Physiotherapy with Independent Prescribing MSc (PGCert PGDip)

Podiatry and Education MSc (PGCert PGDip)

Podiatry and Management MSc (PGCert PGDip)

Podiatry MSc (PGCert PGDip)

Podiatry (Pre-Registration) MSc

Podiatry with Clinical Biomechanics MSc (PGCert PGDip)

Podiatry with Diabetes MSc (PGCert PGDip)

Podiatry with Independent Prescribing MSc (PGCert PGDip)

Podiatry with Rheumatology MSc (PGCert PGDip)

Principles of Podiatric Surgery MSc (PGCert PGDip)

Project Management for Construction MSc (PGCert PGDip)

Psychiatry MSc (PGCert PGDip)

Psychodynamic Psychotherapeutic Counselling PGDip

Psychotherapy MSc

Public Health MSc (PGCert PGDip)

Public Service Management MBA (PGCert PGDip)

Rehabilitation Science (Physiotherapy) MSc (PGCert PGDip)

Religious Studies (Secondary) PGCE (PROFGCE)

Sequential Design/Illustration MA

Social Work MSc

Specialist Community Public Health Nursing MSc (PGCert PGDip)

Sport and International Development MA

Sport Business Management MSc

Sports Injury Management MSc (PGCert PGDip)

Sports Product Design with Professional Experience BSc(Hons)

TESOL Diploma

TESOL MA

TESOL with ICT MA

Textiles MA

Textiles with Business Studies MDes

Tourism and International Development MSc (PGCert PGDip)

Town Planning MSc (PGCert PGDip)

Transforming Practice for Health Professionals through Education (PGCert)

Travel and Tourism Management foundation degree (partner college)

Troops to Teachers non-graduate programme

User Experience Design MSc (PGCert PGDip)

Veterinary Nursing foundation degree (partner college)

Viticulture and Oenology MSc (partner college)

Water and Environmental Management MSc (PGDip)

شروع ترم ها در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد و شروع ترم تابستان در ماه آپریل می باشد.

Undergraduate

Standard tuition fees for full-time international students starting in 2017
Course type Fees per year
Classroom-based courses £۱۲,۶۶۰
Non-classroom (laboratory/workshop-based) courses £۱۳,۹۲۰
Placement year £۲,۰۰۰

 

Postgraduate

Standard tuition fees for full-time international students starting a course in 2017
Course type Fees per year
PhD £۱۴,۴۰۰
PhD in School of Humanities or Brighton Business School £۱۲,۶۹۰
Professional Doctorate £۱۶,۳۱۰
Engineering Doctorate £۱۵,۸۳۰

<br>
<hr />

خوابگاهها در برایتون:

مسکن خصوصی:

اتاق یک تخته ۱۶۰ پوند در هفته

اتاق چند تخته ۱۲۰ تا ۱۲۵ پوند در هفته

خوابگاه در محوطه دانشگاه

خوابگاهها در اینستبورن:

خانه های شخصی:

خانه های یک تخته ۱۴۴ پوند در هفته

خانه های مشترک ۸۸ پوند در هفته

طول دوره کارشناسی ۳ سال و کارشناسی ارشد یکسال است.

تصاویری از دانشگاه برایتون در کشور انگلستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *