دانشگاه بریستول

در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه بریستول، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه بریستول را مطالعه نمایید.

 

 

 

 

 

دانشگاه Bristol یکی از دانشگاه های بزرگ و معتبر در کشور انگلیس می باشد، دانشگاه Bristol دانشگاهی دولتی و بین المللی است و اشخاص از همه جای دنیا این امکان را دارند که برای این دانشگاه معتبر و پر متقاضی اپلای کنند و در رشته مورد نظر خود پذیرش اخذ نمایند. موقعیت جغرافیایی دانشگاه Bristol در اطراف شهر Bristol می باشد. این دانشگاه در سال ۱۹۷۰ تاسیس گردید و دارای ۲۷۷۱۵ دانشجو دارد که در حدود ۲۱۰۷۹ دانشجوی لیسانس دارد و ۶۶۵۰ دانشجوی فوق لیسانس و ۵۵۰ نفر دانش پژوه و متقاضی زبان انگلیسی هستند.

قابل ذکر است ۹۶ درصد دانشجویان این دانشگاه فارغ التحصیل می شوند و در حدود ۷۸ درصد از فارغ التحصیلان کار حرفه ای پیدا می کنند و مشغول به کار می شوند.

این دانشگاه ۴ دانشکده بزرگ با زیرشاخه های مختلف دارد، دانشکده های مختلف در دانشگاه Bristol به شرح ذیل می باشد:

Faculty of Arts, Creative Industries and Education: دانشکده هنر، صنایع خلاق و آموزش و پرورش

Faculty of Business and Law: دانشکده کسب و کار و قانون

Faculty of Environment and Technology: دانشکده محیط زیست و فناوری

Faculty of Health and Applied Sciences: دانشکده علوم بهداشت و کاربردی

این ۴ دانشکده در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس رشته های مختلفی را ارائه می کنند که در ذیل رشته های لیسانس موجود در دانشگاه Bristol و به عبارتی در این جهار دانشکده در ذیل آورده شده است

 

. رنکینگ دانشگاه بریستول پر متقاضی در کشور انگلیس ۱۹ و در رنکینگ جهانی در رتبه ۲۸ قرار دارد که از نظر سطح علمی بسیار بالا می باشد.

 

 

Accounting and Finance – BA(Hons)

Accounting and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Aerospace Engineering – MEng

Aerospace Engineering – BEng(Hons)

Aerospace Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Aerospace Engineering Manufacturing – FdSc

Aerospace Engineering with Pilot Studies – MEng

Aerospace Engineering with Pilot Studies – BEng(Hons)

Aerospace Engineering with Pilot Studies (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Agriculture – FdSc

Agriculture (Top-Up) * – BSc(Hons)

Agriculture, Conservation and Sustainable Management (Top up) – BSc(Hons)

Animal Behaviour and Welfare – MSci

Animal Behaviour and Welfare – FdSc

Animal Behaviour and Welfare – BSc(Hons)

Animal Management – BSc(Hons)

Animal Management – FdSc

Animal Science and Management – FdSc

Animation – BA(Hons)

Applied Agriculture (International) * – BSc(Hons)

Applied Agriculture * – BSc(Hons)

Applied Animal Science – BSc(Hons)

Applied Animal Science with Therapy – BSc(Hons)

Applied Computing – FdSc

Applied Computing – BSc(Hons)

Applied Paramedic Science – BSc(Hons)

Architectural Technology and Design – BSc(Hons)

Architectural Technology and Design (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Architecture – BSc(Hons)

Architecture (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Architecture and Environmental Engineering – BEng(Hons)

Architecture and Environmental Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Architecture and Planning – BA(Hons)

Architecture and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Audio and Music Technology – BSc(Hons)

Audio and Music Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Automotive Engineering – MEng

Automotive Engineering – BEng(Hons)

Automotive Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

 

Banking and Finance – BA(Hons)

Banking and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Biological Sciences – BSc(Hons)

Biological Sciences – MSci

Biological Sciences (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Biological Sciences (with Foundation Year) – MSci

Biomedical Science – MSci

Biomedical Science – BSc(Hons)

Biomedical Science (with Foundation Year) – MSci

Biomedical Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Bioveterinary Science – BSc(Hons)

Broadcast Audio and Music Technology – BSc(Hons)

Broadcast Audio and Music Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Building Services Engineering – BEng(Hons)

Building Surveying – BSc(Hons)

Building Surveying (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Business (Team Entrepreneurship) – BA(Hons)

Business (Team Entrepreneurship) (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Events Management – BA(Hons)

Business and Events Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Human Resource Management – BA(Hons)

Business and Human Resource Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Law – BA(Hons)

Business and Law (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business and Management – BA(Hons)

Business and Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management – MBus

Business Management and Economics – BA(Hons)

Business Management and Economics (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management and Leadership – BA(Hons)

Business Management and Leadership (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management Practice – BA(Hons)

Business Management with Accounting and Finance – BA(Hons)

Business Management with Accounting and Finance (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business Management with Marketing – BA(Hons)

Business Management with Marketing (with Foundation Year) – BA(Hons)

Business with Management – FdA

 

Civil and Environmental Engineering – BEng(Hons)

Civil and Environmental Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Commercial Law – LLB(Hons)

Commercial Law (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Computer Science – BSc(Hons)

Computer Science (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Computing – BSc(Hons)

Computing (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Computing for Embedded Systems – BEng(Hons)

Computing for Embedded Systems (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Conservation (Top-Up) * – BSc(Hons)

Construction Project Management – BSc(Hons)

Construction Project Management (HND top-up) – BSc(Hons)

Creative and Professional Writing – BA(Hons)

Creative and Professional Writing (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Creative Media Design – BA(Hons)

Creative Media Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Creative Music Technology – BSc(Hons)

Criminology – BA (Hons)

Criminology (with Foundation Year) – BA (Hons)

Criminology and Law – BA (Hons)

Criminology and Law (with Foundation Year) – BA (Hons)

Criminology and Sociology – BA (Hons)

Criminology and Sociology (with Foundation Year) – BA (Hons)

Criminology with Psychology – BSc (Hons)

Criminology with Psychology (with Foundation Year) – BSc (Hons)

 

Diagnostic Imaging – BSc (Hons)

Digital Media – BSc (Hons)

Digital Media (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Drama – BA (Hons)

Drama and Acting – BA (Hons)

Drawing and Print – BA (Hons)

Drawing and Print (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Early Childhood – BA (Hons)

Early Childhood (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Economics – BSc (Hons)

Economics – BA (Hons)

Economics (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Economics (with Foundation Year) – BA (Hons)

Education in Professional Practice – BA (Hons)

Electronic and Computer Engineering – Beng Hons)

Electronic and Computer Engineering – FdSc

Electronic Engineering – MEng

Electronic Engineering – Beng (Hons)

Electronic Engineering (with Foundation Year) – Beng (Hons)

Engineering – BSc (Hons)

English – BA (Hons)

English (with Foundation Year) * – BA (Hons)

English and English Language – BA (Hons)

English and English Language (with Foundation Year) * – BA (Hons)

English and History – BA (Hons)

English and History (with Foundation Year) * – BA (Hons)

English Language and Linguistics – BA (Hons)

English Language and Linguistics (with Foundation Year) * – BA (Hons)

English with Writing – BA (Hons)

English with Writing (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Environmental Health and Practice * – MSci

Environmental Resource Management – BSc (Hons)

Environmental Resource Management (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Environmental Science – BSc (Hons)

Environmental Science – MSci

Environmental Science (with Foundation Year) – MSci

Environmental Science (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Equestrian Sports Coaching – BSc (Hons)

Equestrian Sports Science – BSc (Hons)

Equine Business Management – BA (Hons)

Equine Management – BSc (Hons)

Equine Performance – FdSc

Equine Science – BSc (Hons)

Equine Science and Management – FdSc

Equine Science with Therapy – BSc (Hons)

Equine Veterinary Nursing Science – FdSc

Equine Veterinary Nursing Science – Top Up – BSc (Hons)

European and International Law – LLB (Hons)

European and International Law (with Foundation Year) – LLB (Hons)

Fashion Communication – BA (Hons)

Fashion Communication (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Fashion Textiles – BA (Hons)

Fashion Textiles (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Film Studies (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Film Studies * – BA (Hons)

Film Studies and Literature – BA (Hons)

Film Studies and Literature (with Foundation Year) * – BA (Hons)

Filmmaking – BA (Hons)

Fine Art – BA(Hons)

Fine Art (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Forensic Computing and Security – BSc(Hons)

Forensic Computing and Security (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Forensic Science – BSc(Hons)

Forensic Science – MSci

Forensic Science (with Foundation Year) – MSci

Forensic Science (with Foundation Year) – BSc(Hons

Games and Animation Production – FdSc

Games Technology – BSc(Hons)

Games Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Geography – BA(Hons)

Geography – BSc(Hons)

Geography (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geography (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Geography and Planning – BA(Hons)

Geography and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geography and Tourism – BA(Hons)

Geography and Tourism (with Foundation Year) – BA(Hons)

Geology – BSc(Hons)

Graphic Design – BA(Hons)

Graphic Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Health and Social Care Practice – FdSc

Health Professions – Foundation Programme

Healthcare Science – FdSc

Healthcare Science (Clinical Engineering) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Life Science) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Life Science) (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Physiological Sciences) – BSc(Hons)

Healthcare Science (Physiological Sciences) (with Foundation Year) – BSc(Hons)

History – BA(Hons)

History (with Foundation Year) * – BA(Hons)

History with Heritage – BA(Hons)

IIllustration – BA(Hons)

Illustration (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Inclusive Practice – FdA

Information Technology – BSc(Hons)

Information Technology Management for Business (ITMB) – BSc(Hons)

Integrated Masters in Equine Science – MSci

Integrated Masters in Sports Coach Development – MSci

Integrated Masters Sports Therapy (equestrian) * – MSci

Integrated Mental Health and Social Care – FdSc

Integrated Wildlife Conservation – FdSc

Interior Architecture – BA(Hons)

Interior Architecture (with Foundation Year) – BA(Hons)

Interior Design – BA(Hons)

Interior Design (with Foundation Year) * – BA(Hons)

International Business – BA(Hons)

International Business (with Foundation Year) – BA(Hons)

International Business Management – BA(Hons)

International Horseracing Business * – BA(Hons)

Journalism – BA(Hons)

Journalism (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Journalism and Public Relations – BA(Hons)

Journalism and Public Relations (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Law – LLB(Hons)

Law (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Law with Business – LLB(Hons)

Law with Business (with Foundation Year) – LLB(Hons)

Liberal Arts (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Liberal Arts * – BA(Hons)

Marketing – BA(Hons)

Marketing (with Foundation Year) – BA(Hons)

Marketing Communication Management – BA(Hons)

Marketing Communication Management (with Foundation Year) – BA(Hons)

Mathematics – MMath

Mathematics – BSc(Hons)

Mathematics (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mathematics and Statistics – BSc(Hons)

Mathematics and Statistics (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mathematics with Qualified Teacher Status – BSc(Hons)

Mathematics with Qualified Teacher Status (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Mechanical Engineering – FdSc

Mechanical Engineering – MEng

Mechanical Engineering – BEng(Hons)

Mechanical Engineering (with Foundation Year) – BEng(Hons)

Mechatronics – FdSc

Media and Cultural Production – BA(Hons)

Media and Cultural Production (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Media and Journalism – BA(Hons)

Media and Journalism (with Foundation Year) * – BA(Hons)

Midwifery – BSc(Hons)

Nursing (Adult Nursing) – BSc(Hons)/BSc

Nursing (Children’s) – BSc(Hons)

Nursing (Learning Disabilities) – BSc(Hons)/BSc

Nursing (Mental Health) – BSc(Hons)/BSc

Occupational Therapy – BSc(Hons)

PParamedic Science – DipHE

Paramedic Science – BSc(Hons)

Philosophy – BA(Hons)

Philosophy (with Foundation Year) – BA(Hons)

Photography – BA(Hons)

Physical Education and School Sport – BSc(Hons)

Physiotherapy – BSc(Hons)

Politics and International Relations – BA(Hons)

Politics and International Relations (with Foundation Year) – BA(Hons)

Premedical Sciences – Certificate of Higher Education

Primary Education (ITE) – BA(Hons)

Product Design – BA(Hons)

Product Design (with Foundation Year) – BA(Hons)

Product Design Technology – BSc(Hons)

Product Design Technology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Professional Development – BA(Hons)/BSc(Hons)/FdA/FdSc/GradDip/Dip/CertHE/GradCert/Cert

Professional Studies – BSc(Hons)

Property Development and Planning – BA(Hons)

Property Development and Planning (with Foundation Year) – BA(Hons)

Psychology – BSc(Hons)

Psychology (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Psychology with Criminology – BSc(Hons)

Psychology with Criminology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Psychology with Sociology – BSc(Hons)

Psychology with Sociology (with Foundation Year) – BSc(Hons)

Public and Environmental Health – BSc(Hons)

Public and Environmental Health – FdSc

Public Health (Specialist Community Public Health Nursing) – BSc(Hons)

Quantity Surveying and Commercial Management – BSc (Hons)

Quantity Surveying and Commercial Management (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Racehorse Performance and Rehabilitation * – BSc (Hons)

Radiotherapy and Oncology – BSc (Hons)

Real Estate – BSc (Hons)

Real Estate (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Robotics – Beng (Hons)

Robotics (with Foundation Year) – Beng (Hons)

Social Work – BSc (Hons)

Sociology – BA (Hons)

Sociology (with Foundation Year) – BA (Hons)

Sociology with Psychology – BSc (Hons)

Sociology with Psychology (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Software Engineering for Business – BSc (Hons)

Software Engineering for Business (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Specialist Practice – BSc (Hons)

Sport and Exercise Nutrition * – BSc (Hons)

Sport and Exercise Sciences – BSc (Hons)

Sport Performance – FdSc

Sport Rehabilitation – BSc (Hons)

Sports Business and Entrepreneurship – BA (Hons)

Sports Business Management – BA (Hons)

Sports Business Management – FdA

Sports Coaching – BSc (Hons)

Sports Coaching – FdSc

Sports Studies – BSc (Hons)

Sports Studies – FdSc

Sports Therapy – BSc (Hons)

Strength and Conditioning – BSc (Hons)

TTherapeutic Work with Children and Young People – FdA

Uniformed and Public Services – BA (Hons)

Uniformed and Public Services – FdA

Urban Planning – BSc (Hons)

Urban Planning (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Veterinary Nursing – Diploma in Professional Studies

Veterinary Nursing Science – BSc (Hons)

Veterinary Nursing Science – FdSc

 

Wildlife Ecology and Conservation Science – BSc (Hons)

Wildlife Ecology and Conservation Science – MSci

Wildlife Ecology and Conservation Science (with Foundation Year) – BSc (Hons)

Wildlife Ecology and Conservation Science (with Foundation Year) – Msci

رشته های این دانشگاه در مقطع فوق لیسانس به شرح ذیل اعلام شده است و اکثر رشته ها در سال جدید ارائه شده اند در نظر داشته باشید هزینه تحصیل در مقطع فوق لیسانس نیز به صورت میانگین که به صورت تمام وقت و یک ساله ارائه می شوند در حدود ۱۲۵۰۰ پوند می باشد که این هزینه صرف نظر از هزینه خوابگاه می باشد مدرک زبان مورد نیاز این دانشگاه در مقطع فوق لیسانس آیلتس ۶.۵ می باشد که هیچ کدام از band score ها نباید زیر ۶.۵ باشد.:

Accounting and Financial Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Accounting and Financial Management (Fast Track route for qualified professionals) – MSc

Advanced Forensic Analysis – MSc/Postgraduate Diploma/PG Certificate

Advanced Legal Practice (LPC LLM) – LLM

Advanced Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Advanced Wildlife Conservation in Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Animal Behaviour and Welfare – MRes

Animal Behaviour and Welfare – Postgraduate Certificate

Animal Behaviour and Welfare – Postgraduate Diploma

Animation – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Anthrozoology – Postgraduate Certificate

Anthrozoology – Postgraduate Diploma

Anthrozoology * – MRes

Applied Animal Welfare – Postgraduate Certificate

Applied Anthrozoology – Postgraduate Certificate

Applied Strength and Conditioning – MSc

Approved Mental Health Practice * – PGCert

Architecture – MArch

Architecture, Design and the Built Environment – Masters in Research (MRes)

Automation and Computer Vision – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Bar Professional Training Course (full-time) – Postgraduate Diploma

Bar Professional Training Course (part-time) – Postgraduate Diploma

Bar Professional Training Studies – LLM

Biomedical Science – Professional Doctorate

Biomedical Science – MSc/Postgraduate Diploma

Building Information Modelling (BIM) in Design Construction and Operations – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Building Services Engineering – MSc

Building Surveying – MSc/Graduate Diploma

Business Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Childhood and Culture * – MA

Cinematography * – MA

Coaching Science – MSc

Coaching Science – Postgraduate Diploma

Commercial Games Development – MSc

Commercial Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Construction Project Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Contemporary Film Culture * – MA

Counselling Psychology – Professional Doctorate

Creative Producing * – MA

Creative Technology – MSc

Culture – Masters in Research (MRes)

Curating – MA/MFA

Data Science – Masters in Research (MRes)

Design – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Documentary Production – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Education – MA

Education – Professional Doctorate

Education (Early Years) – MA

Embedded Systems and Wireless Networks – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Engineering – Masters in Research (MRes)

Engineering Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Consultancy – MSc/Postgraduate Diploma

Environmental Health – MSc/Postgraduate Diploma

Environmental Health (Distance Learning) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Health Professional Practice * – MSc

Environmental Law and Sustainable Development – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Environmental Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Equestrian Performance – MRes

Equestrian Performance and Rehabilitation – PG Certificate

Equine Behaviour and Welfare – PG Certificate

Equine Science – MSc

Events Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Facade Engineering – MSc

Finance – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Fine Art – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Geography and Environmental Management – Masters in Research (MRes)

Global Political Economy – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Graphic Arts – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Health Psychology – Professional Doctorate

Health Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Human Resource Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Human Resource Management (International) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

IInformation Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Information Technology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Innovation and Applied Entrepreneurship – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Banking and Finance Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Construction Law – Postgraduate Diploma

International Construction Law – MSc

International Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

International Trade and Economic Law – LLM/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

JJournalism – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

LLaw (full-time) – Graduate Diploma

Law (part-time) – Graduate Diploma

Leadership and Management – Postgraduate Certificate

Leadership and Management (Coaching and Mentoring) – Postgraduate Certificate

Marketing – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Marketing Communications – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Master of Business Administration (MBA) (Full-time) – MBA

Master of Business Administration (MBA) (Part-time) – MBA

Mechanical Engineering – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Medical Ultrasound – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Multi-Disciplinary Printmaking – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Music Therapy – MA

Nuclear Medicine – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Occupational Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

PPhotography – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Physician Associate Studies – MSc

Place: Spaces, Environments, Design – MA

Planning Major Projects * – MSc

Practical Science Communication – Postgraduate Certificate

Primary Early Years Initial Teacher Education (3-7) – Postgraduate Certificate in Education

Primary Initial Teacher Education (5-11) – Postgraduate Certificate in Education

Professional Development – MA/MSc/PGDip/PGCert

Professional Development (Coaching Science) – MSc/PGDip/PGCert

Professional Development (Social Work) – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Professional Practice and Management in Architecture – Postgraduate Certificate

Project Management (Professional Development) – PGCert

Public Health – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Public Health (Specialist Community Public Health Nursing) – Postgraduate Diploma

Quantity Surveying – Graduate Diploma/MSc

Radio Documentary * – MA

Radiotherapy and Oncology – MSc

Real Estate Finance and Investment – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Real Estate Finance and Investment (Distance Learning) – MSc

Real Estate Management – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Real Estate Management (Distance Learning) – MSc

Rehabilitation – MSc

Robotics – MSc by Research

Robotics – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Science Communication – MSc/Postgraduate Diploma

Secondary Initial Teacher Education Art and Design – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Biology with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Business * – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Chemistry with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Computer Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education English – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Geography – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education History – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Mathematics – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Modern Languages – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Physics with Science – Postgraduate Certificate in Education

Secondary Initial Teacher Education Religious Education * – Postgraduate Certificate in Education

Software Engineering – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Specialist Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Sport and Exercise Psychology – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Sustainable Development in Practice – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Transport Engineering and Planning – MSc

Transport Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Urban and Rural Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Urban Planning – MSc/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

Veterinary Physiotherapy – MSc

Veterinary Physiotherapy * – Postgraduate Diploma

Wildlife Filmmaking – MA/Postgraduate Diploma/Postgraduate Certificate

 

شروع ترم ها در ماه سپتامبر و ژانویه و نوامبر می باشد.
 

هزینه تحصیل در هر رشته احتمال دارد تفاوت داشته باشد ولی به طور کل و به صورت میانگین هزینه تحصیل در مقطع لیسانس در دانشگاه Bristol در حدود سالی ۱۲۵۰۰ پوند می باشد که این هزینه فقط هزینه تحصیل می باشد.

شرایط اقامتی و خوابگاه بسیار متنوع می باشد و برای خوابگاه campus های مختلفی وجود دارد در دانشگاه Bristol 5 campus با نام های Frenchay Campus، Glenside Campus ،Hartpury College، City centre accommodation و Allied Health Professions placement accommodation که هر کدام زیر شاخه های مختلفی از شرایط زندگی دارند و برای رزرو آن بایستی ۲۵۰ پوند به دانشگاه پرداخت شود. هزینه ها کاملا متفاوت می باشد و بستگی به campus و نوع اتاق دریافتی و خدماتی که ارائه می شود دارد به طور مثال ۴۰ هفته خوابگاه در Frenchay Campus در حدود ۵.۸۰۶ پوند خواهد بود و در Glenside Campus هزینه ۴۵ هفته ۶.۴۴۰ پوند خواهد  بود جزئیات موجود در خوابگاه و انواع آن بسیار زیاد است و برای انتخاب آن حتما به سایت دانشگاه مراجعه نمایید.

طول دوزه کارشناسی ۳ سال و طول دوره کارشناسی ارشد ۱ سال است.

تصاویری از دانشگاه بریستول در کشور انگلستان

 

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 پاسخ