در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه لیورپول، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه لیورپول را مطالعه نمایید.

دانشگاه Liverpool از دانشگاه های بسیار معتبر کشور انگلستان با رتبه بسیار بالا می باشد. این دانشگاه دولتی می باشد و بیش از ۲۴۷۰۰ دانشجوی در حال تحصیل دارد که از این مقدار بیش از ۱۹۰۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و بیش از ۵۱۰۰ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در حال تحصیل می باشند.

رنکینگ جهانی دانشگاه لیورپول: ۳۵۲
رتبه دانشگاه لیورپول در انگلستان:۳۰

دپارتمان ها:

Faculty of Health & Life Sciences

School of Dentistry

School of Health Sciences

School of Life Sciences

School of Medicine

School of Psychology

School of Veterinary Science

Faculty of Humanities & Social Sciences

School of the Arts

School of Histories, Languages & Cultures

School of Law & Social Justice

School of Management

School of Combined Honours

Faculty of Science & Engineering

School of Engineering

School of Physical Sciences

School of Electrical Engineering, Electronics and Computer Science

School of Environmental Sciences

شروع ترمها در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد.

کارشناسی

Department       Tuition fee

(per year)

Archaeology, Classics and Egyptology      £۱۴,۳۰۰

Architecture       £۱۵,۹۰۰

Chemistry           £۱۷,۹۰۰

Communication and Media          £۱۴,۳۰۰

Computer Science           £۱۷,۹۰۰

Dentistry BDS+  £۳۲,۴۰۰

Earth Sciences   £۱۷,۹۰۰

Electrical Engineering and Electronics      £۱۷,۹۰۰

Engineering        £۱۷,۹۰۰

English  £۱۴,۳۰۰

Geography and Planning BA        £۱۵,۴۰۰

Geography BSc (including Environmental Sciences, Geography and Oceanography and Geology and Physical Geography)        £۱۷,۹۰۰

History  £۱۴,۳۰۰

Honours Select (excluding Architecture) £۱۴,۳۰۰

Irish Studies       £۱۴,۳۰۰

Law        £۱۴,۳۰۰

Life Sciences      £۱۷,۹۰۰

Management School      £۱۴,۳۰۰

Mathematical Sciences  £۱۵,۴۰۰ – £۱۶,۶۵۰

Medicine+          £۳۲,۴۰۰

Modern Languages and Cultures               £۱۴,۳۰۰

Music    £۱۴,۳۰۰

Ocean Sciences £۱۷,۹۰۰

Philosophy          £۱۴,۳۰۰

Physics £۱۷,۹۰۰

Planning               £۱۵,۴۰۰

Politics  £۱۴,۳۰۰

Psychology         £۱۷,۹۰۰

Sociology and Social Policy           £۱۴,۳۰۰

Veterinary Science BVSc £۳۲,۴۰۰

کارشناسی ارشد

Programme        Tuition fee

Faculty of Health and Life Sciences

School of Health Sciences

MSc Advanced Practice in Healthcare      £۱۶,۷۰۰

School of Life Sciences

MSc Advanced Biological Science              £۱۶,۷۰۰

School of Medicine

Master of Public Health £۱۶,۳۰۰

Master of Public Health (London)             £۱۸,۱۵۰

MSc Medical Education £۱۶,۷۰۰

School of Psychology

MSc Investigative & Forensic Psychology               £۱۶,۳۵۰

MSc Res Methods in Psychology £۱۶,۳۵۰

School of Dentistry

Endodontics and Orthodontics   TBC

School of Veterinary Science       Various – see individual course pages

Faculty of Humanities and Social Sciences

Architecture

MSc Transdisciplinary Design (London)   £۱۸,۴۰۰

MA Architecture               £۱۲,۷۵۰

MSc Digital Integrated Design     £۱۲,۷۵۰

MSc Sustainable Environmental Design in Architecture (SEDA)     £۱۲,۷۵۰

MSc Architecture (London)          £۱۷,۸۰۰

MSc Building Information Modelling        £۱۲,۷۵۰

MArch Master of Architecture    £۱۵,۹۰۰

Comunication and Media              £۱۳,۰۰۰

English  £۱۳,۰۰۰

Music    £۱۳,۰۰۰

Philosophy          £۱۳,۰۰۰

History  £۱۲,۷۵۰

Masters of Archives and Records Management (MARM) £۱۵,۰۰۰

Institute of Irish Studies £۱۲,۷۵۰

Politics  £۱۲,۷۵۰

Archaeology, Classics and Egyptology      £۱۲,۷۵۰

Law        £۱۳,۸۵۰

Sociology, Social Policy & Criminology     £۱۳,۰۰۰

Management School

Diploma of Professional Studies – Accounting and Finance (London)          £۱۲,۰۰۰

MSc Accounting (London)            £۲۰,۰۰۰

MSc Banking and Finance (London)          £۱۸,۷۵۰

MSc Business Law and Economics (London)          £۲۰,۰۰۰

MSc Finance and Investment Management (London)       £۲۰,۰۰۰

The Liverpool MBA          £۲۱,۵۰۰

MBA Football Industries                £۲۱,۵۰۰

MBA Thoroughbred Horseracing Industries          £۲۱,۵۰۰

MIM Master in Management     £۱۸,۰۰۰

MSc Finance       £۱۸,۰۰۰

MSc Financial Risk Management               £۱۸,۰۰۰

MSc Business Analytics and Big Data Management           £۱۶,۵۰۰

MSc Operations and Supply Chain Management £۱۸,۰۰۰

MSc Digital Business Enterprise Management     £۱۶,۵۰۰

MSc Programme and Project Management           £۱۶,۵۰۰

MSc Economics £۱۶,۵۰۰

MSc Human Resource Management        £۱۶,۶۵۰

MSc Marketing £۱۶,۵۰۰

MSc International Business          £۱۶,۵۰۰

MSc Entrepreneurship and Innovation Management       £۱۶,۵۰۰

MSc Sports Business       £۱۶,۵۰۰

Faculty of Science and Engineering

Computer Science           £۱۶,۸۵۰

Electrical Engineering and Electronics      £۱۶,۸۵۰

Chemistry           £۱۸,۳۰۰

Mathematical Sciences

MSc Financial Mathematics         £۱۷,۹۵۰

MSc Mathematical Sciences        £۱۳,۹۵۰

Physics £۱۸,۳۰۰

School of Engineering

All programmes (except Risk and Uncertainty)    £۱۶,۸۵۰

MSc Risk and Uncertainty             £۱۳,۹۵۰

School of Environmental Sciences

MA Contemporary Human Geography (Research Methods)          £۱۳,۹۵۰

MSc Environment & Climate Change       £۱۷,۵۰۰

MSc Environmental Sciences       £۱۷,۵۰۰

MSc Geographic Data Science     £۱۳,۹۵۰

MSc Population and Health          £۱۳,۹۵۰

MSc Petroleum Reservoir Geoscience     £۲۳,۰۵۰

MSc Sea Level: From Coast to Global Ocean          £۱۷,۵۰۰

MSc Environmental Assessment and Management           £۱۳,۹۵۰

MA in Town & Regional Planning               £۱۳,۹۵۰

MCD Town and Regional Planning             £۱۳,۹۵۰

MSc Conservation & Resource Management       £۱۷,۵۰۰

MSc Urban Regeneration and Management         £۱۳,۹۵۰

MSc Urban Design and Property Development (London) £۱۸,۴۰۰

MSc Urban Planning (London)    £۱۸,۴۰۰

School of Physical Sciences

MSc Financial and Actuarial Mathematics (London)          £۱۸,۷۵۰

larch house: 110 پوند در هفته

Grand central: 121_150 پوند در هفته

Arrad house: 127 پوند در هفته

St lukes view: 129_190 پوند در هفته

Lennon studios: 140_191 پوند در هفته

ترم سپتامبر: ۲۶ سپتامبر تا ۱۷ دسامبر

ترم ژانویه: ۹ ژانویه تا ۳۱ مارچ

تصاویری از دانشگاه لیورپول در کشور انگلستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *