در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه City University London، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه City University London را مطالعه نمایید.

دانشگاه شهر لندن یک دانشگاه مستقل است، تاسیس و ایجاد شده توسط منشور سلطنتی در سال ۱۹۶۶ می باشد و در حال حاضر نیز توسط منشور تکمیلی سال ۲۰۱۶ تحت عنوان شهر دانشگاه لندن اداره می شود.این منشور شورای شهر را به عنوان یکی از مهمترین حوزه های حکومت خود تعیین می کند و در نهایت مسئول امور شهر است. 

شهر، دانشگاه لندن از بیش از ۱۶۰ کشور دانش آموز دارد که این دانش آموزان میتوانند از تجربه بین المللی بیش از صد ساله این دانشگاه مشهوردر زمینه های تحقیقات و آموزش و پرورش ، بهره مند شوند.
طبق برآوردهای رتبه بندی دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۶، این دانشگاه جزو ۴٪ دانشگاه های برتر جهان می باشد.

 دانشگاه در حال حاضر بیش از ۱۸،۰۰۰ دانش آموز (۴۶٪ در سطح تحصیلات تکمیلی) از بیش از ۱۶۰ کشور و کارکنان از بیش از ۷۵ کشور دارد.
بیش از ۱۳۰،۰۰۰ دانشجوی سابق از بیش از ۱۸۰ کشور ،عضو شبکه فارغ التحصیلان شهر هستند.   این دانشگاه از سال ۱۸۹۴ ، در لندن دانشجویان را تعلیم داده است. این دانشگاه در مرکز شهر لندن وجود دارد.   شهردار شهر لندن، رییس دانشگاه می باشد، ترتیبی که از سال ۱۹۶۶ در این زمینه صورت گرفته است.

تعهد دانشگاه شهر لندن به برتری تحصیلی
دانشگاه در رتبه دوازدهم در لندن برای رضایت دانشجویان در دو سال متوالی ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ رتبه بندی شده است.
در دانشگاه ، ۴۰ درصد از همه دانشگاهیان، تحقیقاتی را انجام می دهند که در سطح جهانی یا بین المللی بسیار عالی هستند .
دانشگاه از منظر چشم انداز فارغ التحصیلان در انگلستان در رده ۱۵ ام بهترین ها در این زمینه (جدول لیگ برتر لیگ برتر تایمز و سانتا تایم ۲۰۱۷) است.
دانشگاه در جدول (Table of Grades of High School of Education) در انگلستان در کنار دانشگاه های برجسته       Russell Group  قرار دارد.

دانشکده ها:

دانشکده ها               
Cass Business School مدرسه کسب و کار
School of Arts and Social Sciences دانشکده هنر و علوم اجتماعی
School of Health Sciences دانشکده علوم بهداشتی
School of Mathematics, Computer Science & Engineering دانشکده ریاضیات، علوم کامپیوتر و مهندسی

 

رشته های و هزینه های دانشگاه و تقویم تحصیلی دانشگاه :

 

کارشناسی :

شروع دوره کارشناسی : Saturday 16th September

 

هزینه اتمام دوره شروع دوره مدت دوره نام رشته
£۲۸,۵۰۰ ۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Accounting and Finance
£۲۷,۸۰۰ January 2018 September 2018 تمام وقت ۳ سال Actuarial Science
UK/EU

 

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

 

Non-EU

Full-time: £۱۴,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

January 2018 September 2018 تمام وقت ۳ سال Adult Nursing
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

January 2018 September 2018 تمام وقت ۳ سال Aeronautical Engineering
£۳۵,۰۰۰ January 2018 September 2018 ۳ سال Banking and International Finance
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

 

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

 

January 2018 September 2018 ۳ سال Biomedical Engineering
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۵,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

January 2018 September 2018 ۳ سال یا ۴ سال با کارآموزی(ترکیب درجه با تجربه کار IT). Business Computing Systems

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Business Management

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Business with Finance

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Business with Marketing

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Child Nursing

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۴ تا ۵ سال Civil Engineering

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ for the first year of study study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

Non-EU

Full-time: £۱۵,۵۰۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۴ تا ۵ سال Computer Science

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

Non-EU

Full-time: £۱۵,۵۰۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۴ تا ۵ سال Computer Science with Cyber Security

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۷۹۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ تا ۴ سال Criminology
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۸۳۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Criminology and Psychology

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۵,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۴ یا ۵ سال Data Science

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۵,۸۱۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ یا ۴ سال Economics
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۸۳۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Electrical and Electronic Engineering

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۰۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال English

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Finance

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال تمام وقت Health and Social Care
۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال History
 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ یا ۴ سال Journalism
K/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۰۰۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)**

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Law
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۰۰۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ یا ۴ سال Mathematics

 

UK/EUFull-time: £۹,۲۵۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ for the first year of study (2017/18 fee; 2018/19 fee to be confirmed)**

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Mechanical Engineering
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۰۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ سال Music
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۷,۰۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ یا ۴ سال Psychology

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۷,۰۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 تمام وقت ۳ سال Radiography
UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۴,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

۱۵ January 2018 September 2018 ۳ یا ۴ سال Sociology

 

UK/EU

Full-time: £۹,۲۵۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)*

Non-EU

Full-time: £۱۶,۵۰۰ (۲۰۱۷/۱۸ fee. Fees for 2018/19 entry TBC)**

 

۱۵ January 2018 September 2018 ۴ تا ۵ سال Structural Engineering

 <hr/>
کارشناسی ارشد : 

دانشگاه به طور مرتب دوره های تحصیلات تکمیلی را در طول سال برای دانشجویان آینده نگر که علاقه مند به شروع یک دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه هستند را برگزار می کند. شروع دوره آینده در پاییز ۲۰۱۷ برگزار خواهد شد.

 

UK/EU

Full-time: Funded by the NHS

 

September 2017 حداقل ۲ سال تمام وقت Adult Nursing

 

UK/EU

Full-time: £۹,۰۰۰

Non-EU

Full-time: £۱۴,۰۰۰

 

September 2017 تمام وقت ۲ سال Graduate Entry LLB

<br>
</ hr>

شروع دوره ها در ماههای سپتامبر و ژانویه می باشد.

هزینه دوره ها در قسمت دوره های آموزشی ذکر شده است.

محل اقامت

در این زمان از سال تضمین اقامت در سالن های اقامتی شهر را نمی کنیم، اما ما به خدمات بیمه خدمات دانشگاه لندن (ULHS) پیوستیم تا شما به مشاوران خصوصی مسکن، یک پایگاه داده املاک بزرگ، راهنمای مالکیت خصوصی دسترسی داشته باشید و در زمینه مسکن مشاوره بگیرید.

محل اقامت دانشجویان کارشناسی ارشد

 • این اقامت به طور انحصاری به دانشجویان کارشناسی ارشد شهر لندن، دانشگاه لندن و Liberty Living ارائه می شود. دانش آموزانی که اقامت در دادگاه لیبرتی به آنها ارائه می شود، باید با Liberty Living و نه با دانشگاه لندن قرارداد ببندند، و به همین ترتیب شرایط و ضوابط اقامت Liberty Living  را باید رعایت کنند.

ویژگی های اصلی

 • سالن این مجتمع دارای اتاق های یک نفره با آشپزخانه های مشترک و مکانهای عمومی به طور انحصاری برای دانشجویان سیتی است
 • اتاق ها تقریبا ۱۲ متر مربع و تختهای دوتایی است.
 • تمام اتاقهای با استانداردهای کامل و با استاندارد ۳-۴ متر مربع شامل حمام اختصاصی با دوش، سرویس بهداشتی و همچنین تلفن جداگانه و شامل دسترسی به اینترنت با سرعت بالا هستند.
 • مبلمان اتاق خواب شامل تخت، تشک، کمد، میز، صندلی و کابینت کنار تخت است.
 • آشپزخانه ۱۴-۲۵ متر مربع است و شامل میز ناهار خوری و صندلی، اجاق های الکتریکی و فن چهارگانه / اجاق گاز، یخچال و مایکروویو، و برای سه تا ده دانش آموز مشترک است.
 • تقریبا ۱۰ دقیقه پیاده از ساختمان اصلی شهر در میدان تا خوابگاه زمان می برد.علاوه بر این، تمام سالن ها دارای شرایط زیر هستند:
 • عدم استعمال سیگار
 • مدیریت در خوابگاه و پذیرش کارکنان در ساعات کاری
 • دوربین مدار بسته ۲۴ ساعته در نگهبان امنیتی
 • ۵۰ مگابیت اینرنت (وای فای) رایگان
 • امکانات خشکشویی در خوابگاه
 • امکانات استفاده از دوچرخه

طول دوره های کارشناسی در رشته های مختلف ۳ تا ۵ سال و طول دوره کارشناسی ارشد ۲ سال است.

برای ورود به دوره تحصیلی در دانشگاه شهر لندن، شما باید:

 • حداقل مدارک عمومی مورد نظر دانشگاه شهر لندن را داشته باشید.
 • حداقل مدارک مورد نظر دوره انتخابی را داشته باشید.
 • در مصاحبه توسط معلم پذیرش دوره ، پذیرفته شوید.

و هم چنین گذراندن دو مبحث در سطح GCE “A”
مدارک دیگر که مطابق با نیاز عمومی هستند عبارتند از:

 • مدرک پیش دانشگاهی کمبریج
 • دیپلم بین المللی مدرک لیسانس
 • دیپلم پیشرفته دوره کارشناسی Welsh
 • Scottish Qualification Advanced Highers (SQA)
 • مدرک کارشناسی اروپا
 • Business Technology and Education Council (BTEC)
 • داشتن مدارک تحصیلی با مدارج بالا

مدارک زبان انگلیسی و ریاضی مورد نیاز:

شما باید حداقل سطح مهارت در زبان انگلیسی و ریاضیات داشته باشید. مدارک تحصیلی متوسطه (GCSE) در رشته C یا بالاتر در General Certificate of Secondary Education (GCSE) زبان انگلیسی و ریاضی یا معادل آن، این مدارک الزام را برآورده می کند. بعضی از دوره ها بیش از حد حداقل ذکر شده در بالا می خواهند، بنابراین شرایط خاص هر درس را برای جزئیات بیشتر باید بررسی گردد.

تمام متقاضیان باید نشان دهند که توانایی آنها در درک و بیان خود در زبان انگلیسی برای آنها کافی است تا بتوانند از آنها بهره مند شوند و به طور کامل در رشته خود شرکت کنند. علاوه بر این، تمام دانش آموزانی که نیاز به ویزای ۴ را دارند باید مهارت انگلیسی خود را به عنوان بخشی از روند درخواست ویزا نشان دهند. نیازهای انگلیسی بین دوره ها متفاوت است، بنابراین برای جزئیات بیشتر باید به جزییات مدارک لازم هر درس رجوع گردد.

IELTS Academic* :

حداقل ۵/۵ . نباید بیش از دو سال از آزمون گذشته باشد.آزمون می تواند در هر کجا انجام شده باشد،مشکلی ندارد.

مدارک لازم برای دوره های خاص :

علاوه بر الزامات عمومی، پذیرش در بیشتر دوره ها نیز نیاز به گذر در یک موضوع خاص یا موضوع مربوط به دوره است.

قبل از ثبت نام، شما باید گواهینامه اصلی یا مدارک گواهی شده مربوط به مدارک مربوطه و مدارک دیگر خود را ارائه دهید.

تصاویری از دانشگاه City University London در کشور انگلستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *