در این قسمت شما می توانید اطلاعات مربوط به دانشگاه Esex، دوره ها و شرایط اخذ پذیرش از دانشگاه Esex را مطالعه نمایید.

اولین سال آغاز به کار این دانشگاه دولتی در انگلستان سال ۱۹۶۴ می باشد. کمپ این دانشگاه در Wivenhoe Park واقع شده است و از رتبه بسیار خوبی در انگلستان برخوردار می باشد. این دانشگاه از بیش از ۱۳۲ کشور جخان دانشجوی بین المللی دارد که این امر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. ۱۰۷۹۰ دانشجو در مقطع کارشناسی و ۳۰۰۵ دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه در حال تحصیل می باشند.

رتبه دانشگاه در انگلستان: ۳۷
رتبه دانشگاه در جهان پ: ۳۹۴

دپارتمان ها:

Faculty of Humanities

Centre for Interdisciplinary Studies in the Humanities (CISH)

Department of History

Department of Literature, Film, and Theatre Studies

East 15 Acting School

International Academy

School of Philosophy and Art History

School of Law

Human Rights Centre

Faculty of Science and Health

School of Biological Sciences

Department of Mathematical Sciences

Department of Psychology

School of Computer Science and Electronic Engineering

School of Health and Human Sciences

Centre for Psychoanalytic Studies

Faculty of Social Sciences

Department of Economics

Department of Government

Department of Language and Linguistics

Department of Sociology

Institute for Social and Economic Research

UK Data Archive

Essex Business School

Social sciences reputation

Institute for Social and Economic Research

East 15 Acting School

School of Computer Science and Electronic Engineering

مقطع کارشناسی:

Accounting

Accounting and Finance

Accounting and Management

Accounting with Economics

Acting

Acting (International)

Acting and Community Theatre

Acting and Stage Combat

Actuarial Science

American Studies (United States)

Art History

Art History and History

Art History and Modern Languages

Banking and Finance

Biochemistry

Biological Sciences

Business Administration

Business Management

Business Management and Modern Languages

Business Management with a Modern Language

Communications and Digital Culture

Communications Engineering

Computer Games

g Computer Networks

Computer Science

Computer Systems Engineering

Computers with Electronics

Creative Writing

Criminology

Criminology and American Studies

Curatorial Studies

Data Science and Analytics

Drama

Drama and Literature

Economics

Economics and Mathematics

Economics and Politics

Economics with a Modern Language

Economics with Mathematics

Electronic Engineering

English and Comparative Literature

English and French Law (Maitrise)

nglish and United States Literature

English Language and History

English Language and Linguistics

English Language and Literature

English Language and Sociology

English Literature

European Studies

European Studies and Modern Languages

European Studies with French

European Studies with German

European Studies with Italian

uropean Studies with Politics

European Studies with Spanish

Film and Creative Writing

Film Studies

Film Studies and Art History

Finance

Finance and Mathematics

Finance with Mandarin

Financial Economics

Financial Economics

Financial Economics and Accounting

Financial Management

French Studies and Modern Languages

Genetics

Genetics and Genomics

German Studies and Modern Languages

Global Studies

History

History and Criminology

History and Economics

History and Literature

History and Sociology

History with Film Studies

History with Human Rights

Information and Communication Technology

International Business and Entrepreneurship

International Economics

International Relations

Certificate of HE International Year One in Business

BA Italian Studies and Modern Languages

Journalism and Criminology

Journalism and Economics

Journalism and English Language

Journalism and Liberal Arts

Journalism and Literature

Journalism and Modern Languages

Journalism and Philosophy

Journalism and Politics

Journalism and Sociology

Journalism with Business Management

Journalism with Human Rights

Language Studies

Latin American Studies with Business Management

atin American Studies with Human Rights

Law

Law with Business

Law with Human Rights

Law with Philosophy

Law with Politics

Liberal Arts

Linguistics

Literature and Art History

 

Literature and Creative Writing

Literature and Sociology

Management and Marketing

Management Economics

Management with Mandarin

MMarBiol Marine Biology

Marine Biology

Marketing

Mathematics

Mathematics and Statistics

Mathematics with Computing

Mathematics with Physics

Modern History

Modern History and Politics

 

Modern Languages

Modern Languages and English Language

Modern Languages and Linguistics

Modern Languages with Latin American Studies

Multimedia Journalism

Nursing (Adult)

Nursing (Mental Health)

Oral Health Science

Philosophy

Philosophy and Art History

Philosophy and History

Philosophy and Law

Philosophy and Literature

Philosophy and Politics

Philosophy and Sociology

Philosophy with Human Rights

Philosophy, Politics and Economics

Philosophy, Religion and Ethics

Physical Theatre

Political Economics

Political Theory and Public Policy

Politics

Politics and International Relations

Politics with Human Rights

Portuguese Studies and Modern Languages

Psychoanalytic Studies

Psychology

Psychology

Psychology with Cognitive Neuroscience

Robotic Engineering

Social Anthropology

Social Work

Sociology

Sociology and Criminology

Sociology and Politics

Sociology with Human Rights

Sociology with Psychosocial Studies

Sociology with Social Psychology

Spanish Studies and Modern Languages

Spanish, Portuguese and Brazilian Studies

Sports and Exercise Science

Sports Performance and Coaching

Sports Therapy

Stage and Production Management

Teaching English as a Foreign Language (TEFL)

Teaching English as a Foreign Language (TEFL) (Including Foundation Year)

Certificate of HE Theatre Arts

Therapeutic Care

Therapeutic Communication and Therapeutic Organisations

Tourism Management

World Performance

مقطع کارشناسی ارشد:

Accounting, finance and banking

Acting and theatre studies

Actuarial science

Art history

Biochemistry

Biological sciences

Biomedical science

Business and management

Computer science

Creative writing

Criminology

Drama

Economics and econometrics

Electronic engineering and telecommunications

English language

European studies

Film studies

Health and human sciences

History

Human rights

Law

Linguistics

Literature

Marketing and entrepreneurship

Mathematical sciences

Nursing

Occupational therapy

Oral health sciences

Philosophy

Physiotherapy

Politics and international relations

Psychoanalytic studies

Psychology

Social work

Sociology

Speech and language therapy

شروع ترم ها در ماههای اکتبر و ژانویه می باشد.

شهریه

New international students starting in 2017-18

Course Fee

Full-time undergraduate degree courses, other than those listed below  £۱۳,۳۵۰

Laboratory-based courses in Biological Sciences, Psychology and Health and Human Sciences      £۱۵,۴۵۰*

Foundation Degree in Oral Health Science (including placement fees)     £۲۹,۳۵۳

International Year One in Business        £۱۳,۳۵۰

International Foundation Programme    £۱۱,۷۵۰

Year 0 courses (subsequent years will be charged at the standard undergraduate degree fee for international students)         £۱۱,۷۵۰

Full time fees per annum for LLM, MA, MSc, MFA, MPH, MRes, Diploma and Certificate awards

Course Home/EU Fee   Overseas Fee

MRes Accounting

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Accounting

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Accounting And Finance

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Accounting And Financial Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Accounting And Financial Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Accounting With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA Acting

£۱۳,۱۰۰           £۱۴,۴۵۰

MFA Acting

£۱۳,۱۰۰           £۱۴,۴۵۰

MA Acting (International)

£۱۳,۱۰۰           £۱۴,۴۵۰

MFA Acting (International)

£۱۳,۱۰۰           £۱۴,۴۵۰

MSc Actuarial Science

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

Postgraduate Diploma Actuarial Science

£۴,۹۰۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Advanced Communications Systems

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Advanced Computer Science

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Advanced Psychology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Advanced Web Engineering

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MA Advertising, Marketing And The Media

£۷,۲۰۰ £۱۵,۹۵۰

MSc Algorithmic Trading

£۱۱,۵۰۰           £۱۴,۹۵۰

MA American Literatures

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MRes Analysing Language Use

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Applied Economics And Data Analysis

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA Applied Linguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Applied Linguistics With English For Academic

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

Graduate Diploma Art History And Theory

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA Art History And Theory

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Art History With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Artificial Intelligence

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

MSc Banking And Finance

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Behavioural Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Big Data And Text Analytics

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Biotechnology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MBA Business Administration

£۱۸,۵۰۰           £۱۸,۵۰۰

MSc Business Analytics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Business Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Business Strategies In A Global Environment

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA Business Translation And Interpreting

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Cancer Biology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

Postgraduate Diploma Chinese-English Translation And Interpreting

£۴,۹۰۰ £۱۲,۳۶۰

MA Chinese-English Translation And Interpreting

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Cloud Computing

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Cognitive Neuropsychology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MSc Cognitive Neuroscience

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MSc Computational Economics, Financial Markets And

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Computational Finance

£۱۱,۵۰۰           £۱۴,۹۵۰

MSc Computer Engineering

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Computer Games

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Computer Networks And Security

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

Graduate Diploma Computer Science With English For Academic

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA Conflict Resolution

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Conflict Resolution

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Occasional P/G Study Cpd – Intensive English: International Academy

TBC      TBC

Occasional P/G Study Cpd – Teacher Training: International Academy

TBC      TBC

MA Creative Writing

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Criminology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MSc Criminology And Socio-Legal Research

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Curating

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Data Science

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

Postgraduate Diploma Discrete Mathematics And Its Applications

£۴,۹۰۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Discrete Mathematics And Its Applications

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

LLM Economic, Social And Cultural Rights

£۹,۲۲۰ £۱۵,۴۵۰

MA Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Economics

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MRes Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Economics And Econometrics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Economics With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Electronic Engineering

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

Graduate Diploma Electronic Engineering With English For

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA English Language And Linguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Entrepreneurship And Innovation

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Entrepreneurship And Innovation With English For

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

LLM European Union Commercial Law

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma European Union Commercial Law With English For

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MRes Experimental Linguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Film And Literature

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Film Studies

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Finance

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Finance And Data Analytics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۴۵۰

MSc Finance And Global Trading

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Finance And Investment

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Finance And Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Finance With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Financial And Business Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Financial Computing

£۱۱,۵۰۰           £۱۴,۹۵۰

MSc Financial Econometrics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Financial Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Financial Economics And Econometrics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Financial Engineering And Risk Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA Global And Comparative Politics

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Global And Comparative Politics

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Global Project Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA Health And Organisational Research

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Health Research

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Postgraduate Certificate History

£۲,۴۵۰ £۶,۱۸۰

MA History

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma History With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Human Resource Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA Human Rights And Cultural Diversity

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MA Ideology And Discourse Analysis

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Intelligent Systems And Robotics

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc International Accounting And Banking

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc International Business And Entrepreneurship

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

LLM International Commercial And Business Law

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma International Commercial And Business Law With

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc International Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc International Finance

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

LLM International Human Rights And Humanitarian Law

£۹,۲۲۰ £۱۵,۴۵۰

LLM International Human Rights Law

£۹,۲۲۰ £۱۵,۴۵۰

LLM International Human Rights Law (Economic

£۹,۲۲۰ £۱۵,۴۵۰

MSc International Logistics And Supply Chain

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc International Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc International Marketing And Entrepreneurship

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MA International Relations

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MRes International Relations

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc International Relations

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

LLM International Trade And Maritime Law

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

LLM International Trade Law

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma International Trade Law With English For Academic

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Internet Of Things

£۷,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MA Jungian And Post-Jungian Studies

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Language And The Brain

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Language In Society

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Linguistic Studies

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Linguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MRes Linguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Literature

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MRes Management And Organisation

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Postgraduate Diploma Management And Organisational Dynamics

£۵,۷۶۰ £۱۲,۳۶۰

MA Management And Organisational Dynamics

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Management Economics

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Management With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Marketing And Brand Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

MSc Marketing Management

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Graduate Diploma Mathematics

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

Postgraduate Diploma Mathematics And Finance

£۶,۳۶۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Mathematics And Finance

£۸,۲۰۰ £۱۴,۹۵۰

MSc Molecular Medicine

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MSc Money And Banking

£۱۰,۲۰۰           £۱۵,۹۵۰

Postgraduate Certificate New Venture Creation

TBC      TBC

MSc Nursing (Adult) (Pre-Registration)

£۱۴,۰۵۰           £۱۸,۵۰۰

MSc Nursing (Mental Health) (Pre-Registration)

£۱۴,۰۵۰           £۱۸,۵۰۰

MSc Occupational Therapy (Pre-Registration)

£۱۳,۵۰۰           £۱۷,۹۵۰

MSc Organised Crime, Terrorism And Security

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Philosophy

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Philosophy With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MSc Physiotherapy (Pre-Registration)

£۱۳,۵۰۰           £۱۷,۹۵۰

MA Playwriting

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Political Economy

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MRes Political Economy

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Political Economy

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MA Political Science

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MRes Political Science

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Political Science

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MA Political Theory

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Politics

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA Politics

£۸,۲۰۰ £۱۵,۹۵۰

MA Politics (With English For Academic Purposes)

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

Graduate Diploma Politics With English For Academic Purposes

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

Graduate Diploma Politics With Extended English For Academic

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

MA Professional Practice

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

MA Psychoanalytic Studies

TBC      TBC

Postgraduate Diploma Psychoanalytic Studies

TBC      TBC

Postgraduate Certificate Psychoanalytic Studies

TBC      TBC

MA Psychoanalytic Studies

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Psychoanalytic Studies With English For Academic

£۵,۷۶۰ £۱۰,۰۴۵

Graduate Diploma Psychodynamic Counselling

£۵,۷۶۰ £۱۰,۰۴۵

MA Psycholinguistics

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Graduate Diploma Psychological Studies With English For Academic

£۴,۹۰۰ £۱۰,۰۴۵

Postgraduate Certificate Psychological Well-Being Practitioner (Low

See Notes         See Notes

Graduate Certificate Psychological Well-Being Practitioner (Low

See Notes         See Notes

Postgraduate Certificate Psychological Well-Being Practitioner (Low

See Notes         See Notes

Graduate Certificate Psychological Well-Being Practitioner (Low

See Notes         See Notes

MSc Psychology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Public Opinion And Political Behaviour

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Public Opinion And Political Behaviour

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MA Refugee Care

£۸,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MSc Research Methods In Psychology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Sociological Research Methods

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

Graduate Certificate Sociology

£۲,۴۵۰ £۵,۰۲۰

MA Sociology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Sociology And Management

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MSc Speech And Language Therapy (Pre-Registration)

£۱۳,۵۰۰           £۱۷,۹۵۰

Postgraduate Diploma Statistics

£۴,۹۰۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Statistics

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

Postgraduate Diploma Statistics And Econometrics

£۴,۹۰۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Statistics And Econometrics

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

Postgraduate Diploma Statistics And Operational Research

£۴,۹۰۰ £۱۱,۹۶۰

MSc Statistics And Operational Research

£۶,۱۲۵ £۱۴,۹۵۰

MSc Survey Methods For Social Research

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Teaching English To Speakers Of Other Languages

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Theatre Directing

£۱۲,۰۵۰           £۱۳,۱۵۰

MFA Theatre Directing

£۱۲,۰۵۰           £۱۳,۱۵۰

MA Theory And Practice Of Human Rights

£۷,۲۰۰ £۱۵,۴۵۰

MA Translation And Literature

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Translation And Professional Practice

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MA Translation, Interpreting And Subtitling

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

MSc Tropical Marine Biology

£۶,۱۲۵ £۱۵,۹۵۰

MA Wild Writing: Literature, Landscape And The

£۶,۱۲۵ £۱۵,۴۵۰

Postgraduate Certificate Working With Children, Young People And Families:

TBC      TBC

North Towers = £۸۸.۲۰ در هفته

South Towers = £۷۶.۹۳ در هفته

Wolfson Court = £۹۲.۸۹ در هفته

The Houses = £۱۲۲.۶۴ در هفته

South Courts = £۱۳۵.۳۸ در هفته

University Quays = £۱۲۳.۶۹ در هفته

University Quays Large Ensuite =£۱۳۷.۸۳ در هفته

The Meadows – non-ensuite = £۱۳۱.۳۹ در هفته

The Meadows – ensuite = £۱۴۰.۹۸ در هفته

Houses Doubles = £۱۴۶.۰۲ در هفته

South Courts Doubles= £۱۴۶.۰۲ در هفته

University Quays Doubles = £۱۵۱.۹۰ در هفته

ترم پاییز: ۶ اکتبر تا ۱۶ دسامبر

ترم بهار: ۱۶ ژانویه تا ۲۴ مارچ

مدارک لازم برای پذیرش دوره کارشناسی:
_مدرک دیپلم ۱۲ ساله  به همراه ریز نمرات
_مدرک زبان آیلتس ۶

مدارک لازم برای پذیرش دوره کارشناسی ارشد:
_انگیزه نامه حداقل ۵۰۰ کلمه
_مدرک دیپلم و کارشناسی با حداقل معدل ۱۴ به همراه ریز نمرات
_مدرک زبان آیلتس ۶/۵
_رزومه

تصاویری از دانشگاه Esex در کشور انگلستان

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *