موسسه کارولینسکا Karolinska Institute
  • مدارک مورد نیاز برای اخذ پذیرش تحصیلی از موسسه کارولینسکا چیست؟

  • شهریه تحصیل در موسسه کارولینسکا چقدر است؟

  • آیا برای ورود به موسسه کارولیسنکا نیاز به مدرک زبان سوئدی میباشد؟

  • رشته های تحصیلی موسسه کارولینسکا چیست؟