هزینه های تحصیل و زندگی در فنلاند
  • دانشجویان دکتری در فنلاند چند ساعت در هفته می توانند کار کنند؟

  • هزینه های زندگی یک دانشجو در فنلاند چقدر است؟

  • درآمد کار دانشجویی در کشور فنلاند چقدر است؟

  • طول دوره تحصیل در مقطع لیسانس در فنلاند چقدر است؟