هزینه های تحصیل و زندگی در لهستان
  • تحصیل در لهستان به چه زبانی می باشد؟

  • میانگین هزینه های زندگی در لهستان به چه صورت می باشد؟

  • آیا امکان تحصیل رایگان در کشور لهستان وجود دارد؟

  • آیا دانشجویان بین المللی می توانند حین تحصیل در لهستان کار کنند؟