• زبان تحصیل در دانشگاه های پزشکی مالزی چیست؟

  • چه تعداد از دانشگاه های مالزی مورد پذیرش وزارت علوم ایران است؟

  • متوسط هزینه های زندگی برای تحصیل در رشته پزشکی در مالزی چقدر است؟

  • آیا کشور مالزی به لحاظ تحصیل در رشته پزشکی مقرون به صرفه است؟