کار دانشجویی در فنلاند
  • هزینه زندگی دانشجویی در فنلاند چقدر است؟

  • دانشجویان در مقطع لیسانس چند ساعت در هفته اجازه کار دارند؟

  • متوسط میزان حقوق در فنلاند ماهیانه چقدر است؟

  • طبق آخرین آمار نرخ بیکاری در فنلاند چقدر است؟