,

آزمون Aufnahmetest

آزمون Aufnahmetest در صورتی که مدرک پایان تحصیل دبیرستان برای ورود مستقیم به دانشگاه های آلمان مورد تایید و کافی نباشد، فرد متقاضی تحصیل باید در یک دوره Studienkolleg  شرکت کند تا پذیرش برای تحصیل در یک دانشگاه آلمانی را به دست آورد. Studienkolle…
,

آزمون Ärztliche Prüfungq

آزمون Ärztliche Prüfung آزمون Ärztliche Prüfung در چه زمینه ای می باشد ؟ آزمون Ärztliche Prüfung مختص به چه کشوری می باشد ؟ حد نصاب لازم در آزمون Ärztliche Prüfung چه می باشد ؟ آزمون Ärztliche Prüfung در چه مکان هایی برگزار می گردد ؟ از جمله…