,

آزمون HPAT

آزمون HPAT آیا می دانید برای ورود به رشته پزشکی در کشور ایرلند می بایست امتحان HPAT را پشت سر بگذارید؟ در خصوص نحوه و زمان برگزاری امتحان HPAT چه می دانید؟ آیا از مواد امتحانی این آزمون اطلاعی دارید؟ در این مقاله که به کوشش موسسه مشاوره  M…