,

آزمون hogskoleprovet

آزمون hogskoleprovet چیست؟ آزمون hogskoleprovet  یا به زبان انگلیسی آزمون ارزیابی استعداد تحصیلی کشور سوید یک ازمون استاندارد شده و سراسری برای متقاضیان سویدی و غیر سویدی است که راه آنها را برای ورود به دانشگاه ها و رشته های مختلف در کشور سوید هموار می ک…